O afazji

close-up-man-holding-paper-brain

Afazja to utrata zdolności mowy u osoby, która do tej pory nie miała z nią problemów. U zdrowej osoby może też nagle wystąpić problem z pisaniem czy czytaniem i wtedy także mamy do czynienia z afazją. Sama afazja to nie jednostka chorobowa, a grupa objawów, które wywoływane są uszkodzeniem mózgu. Niestety może wystąpić nagle albo być nabyta. Afazja może mieć różne postacie, które różnią się między sobą objawami oraz metodami rozpoznania i leczenia.

Najczęściej rodzaje afazji dzieli się pod kątem impresji oraz ekspresji mowy, a także w zależności od uszkodzeń w obszarach odpowiadających za mowę. Stąd podział na afazję:

 • czuciową (pacjent słyszy mowę, ale jej nie rozumie)
 • ruchową (pacjent traci zdolność do mówienia, „nie pamięta” wzorców ruchowych towarzyszących mówieniu, brakuje współpracy między wargami, językiem a krtanią; taki pacjent może wydawać dźwięki, a nawet wypowiadać niektóre słowa, ale bez odpowiedniej kolejności gramatycznej),
 • mieszaną (u pacjenta zauważa się cechy afazji czuciowej i ruchowej; afazja mieszana bardzo często występuje tuż po incydencie mózgowym, a potem ulega zmianie w trakcie regeneracji mózgu, może wtedy przejść w afazję czuciową lub ruchową),
 • globalną (łączy w sobie skrajne cechy afazji czuciowej i ruchowej, mowa jest całkowicie zaburzona zarówno pod względem rozumienia, jak i produkowania; z czasem, podobnie jak afazja mieszana, idzie w kierunku afazji czuciowej albo ruchowej),
 • transkortykalną (cechą charakterystyczną jest umiejętność powtarzania mowy), a ponadto, biorąc pod uwagę ilość wyrazów wypowiadanych przez pacjenta:
 • afazję płynną (pacjent jest w stanie wypowiedzieć zdanie z więcej niż pięciu słów i jest to zdanie poprawne gramatycznie),
 • afazję niepłynną (pacjent nie jest w stanie stworzyć zdania z więcej niż pięciu słów z zachowaniem poprawności gramatycznej).

Co może powodować Afazję?

 • wylew i udar,
 • wypadki samochodowe i doznane w nim obrażenia czaszkowo-mózgowe,
 • procesy chorobowe – guzy mózgu, ropnie,
 • procesy zapalne – wirusy, bakterie, grzyby,
 • zatrucia toksynami.

W wypadku afazji nabytej, np. u pacjentów po udarze mózgu, oprócz leczenia farmakologicznego konieczna jest terapia logopedyczna. U większości pacjentów daje ona bardzo dobre rezultaty i chory poprawia sposób wymowy czy też uczy się na nowo słów i ich sensu. Zdarza się też, że zaburzenia cofają się samoistnie w ciągu 1-3 miesięcy od ich wystąpienia, zwłaszcza gdy zostały nabyte w wyniku udaru mózgu.

Przy podejrzeniu afazji u dziecka bardzo dużo daje wczesna terapia u logopedy, który po ocenie mowy dziecka i zapoznaniu się z jego umiejętnościami dopasuje odpowiedni rodzaj nauki, aby dziecko mogło zacząć mówić prawidłowo i komunikować się z innymi.

Want more?

Recent Posts

Udar mózgu – przyczyny, objawy, leczenie

O rozciąganiu ciała