Udar mózgu – przyczyny, objawy, leczenie

Stroke . film x-ray skull lateral view show human skull and stroke . cerebrovascular accident . isolated background

Udar mózgu nazywany jest zespołem objawów neurologicznych, powstałych w wyniku nagłego zatrzymania dopływu krwi do mózgu. Powstaje on, gdy duża tętnica doprowadzająca krew do mózgu lub mała tętniczka wewnątrzmózgowa ulegnie zamknięciu, dużemu zwężeniu lub pęknięciu przez co przestaje doprowadzać krew z tlenem i substancjami odżywczymi do określonego obszaru mózgu.

Udar mózgu – rodzaje i przyczyny

Wyróżnia się niedokrwienny i krwotoczny udar mózgu. Niedokrwienny udar mózgu jest jedną z najczęściej występujących postaci udaru mózgu. Szacuje się, że występuje w od 70 do 80% wszystkich przypadkówDo głównych przyczyn powstania niedokrwiennego udaru mózgu zalicza się:

  1. zakrzep tętnicy ,
  2. uszkodzenie małych tętniczek,
  3. udar mózgu w wyniku zatoru pochodzącego z serca.

Udar mózgu – objawy główne i ostrzegawcze

W niektórych przypadkach zanim dojdzie do pojawienia się objawów neurologicznych udaru mózgu, pojawiają się objawy ostrzegawcze. Jest to tzw. mały udar, znany także pod nazwą przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA – transient ischemic attack). Objawy małego udaru utrzymują się zwykle 15-60 minut, najdłużej 24 godziny i same ustępują całkowicie.

Czy można zapobiec udarowi mózgu?

Najlepszym sposobem zapobiegania udarowi mózgu jest stosowanie zdrowej, zbilansowanej diety, regularne ćwiczenia oraz unikanie palenia tytoniu i picia zbyt dużej ilości alkoholu.

Udar mózgu – leczenie

Prawidłowe funkcjonowanie komórek nerwowych człowieka uzależnione jest m.in. od regularnego dostępu do tlenu – giną już po kilku minutach od jego przerwania. Dlatego właśnie niemożliwe jest ich odtworzenie. Leczenie udaru mózgu polega zatem na zapewnieniu możliwie najlepszych warunków krążenia mózgowego w pobliżu obszaru martwicy. Do leczenia udaru i jego konsekwencji używa się kwasu acetylosalicylowego.

Należy pamiętać o pielęgnacji i rehabilitacji chorych, którzy przebyli udar mózgu. Ważne jest unikanie odleżyn i zapalenia płuc, którym zapobiegać można dzięki częstym zmianom pozycji, oklepywaniu klatki piersiowej i gimnastyce oddechowej. Rehabilitacja chorych z udarem lewej półkuli powinna również obejmować mowę. Odpowiednie ćwiczenia z przygotowanym do tego logopedą pozwolą na znacznie szybszy i pełniejszy powrót zdolności do komunikowania się za pomocą mowy.

Want more?

Recent Posts

Udar mózgu – przyczyny, objawy, leczenie

O rozciąganiu ciała