Afazja

Afazja – grupa objawów wywołana uszkodzeniem mózgu, którego przyczyny mogą być różne. Afazja powstaje w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego bez względu na czynniki, które je wywołuje. Najczęściej uszkodzenie powstaje w wyniku udaru mózgu. Jest objawem ogniskowym, a więc jednoznacznie potwierdza zaburzenie neurologiczne i teoretycznie pozwala na wnioskowanie o lokalizacji uszkodzenia w mózgu. Afazja nie jest wynikiem niedowładu, paraliżu, czy niedoczulicy mięśni artykulacyjnych narządu mowy (tj. mięśni krtani, języka, podniebienia, ust itp.). Zaburzenia takie, jak też zaburzenia mowy wywołane uszkodzeniem móżdzku i obwodowego układu nerwowego zaliczane są do dyzartrii. Afazja nie jest więc zaburzeniem w zakresie kontroli motorycznej mięśni aparatu artykulacyjnego, ani zaburzeniem percepcji słuchowej jako takiej – dotyczy bezpośrednio funkcji językowych.

Dodatkowe objawy mogące współtowarzyszyć afazji:

 • Hemiplegia czyli tzw. porażenie połowiczne. Jest to zniesienie funkcji ruchowych czy też czucia grupy mięśni po lewej lub prawej stronie ciała.
  U osób z afazją często występuje prawostronny paraliż.
 • Utrata połowy pola widzenia (hemianopsia). Najczęściej osoby te widzą wszystko pozdrowej (często lewej) stronie ciała, ale nie widzą po tej stronie, która dotknięta jest paraliżem.
 • Niezdolność do wykonywania pewnych złożonych czynności(apraksja). Proste czynności, które wymagają planowanych ruchów jak ubieranie się, jedzenie czy też picie nagle nie mogą być odpowiednio wykonane.
 • Problemy z jedzeniem, piciem i przełykaniem (dysfagia).
 • Problemy z pamięcią.

Rodzaje afazji:

 • Afazja głównie ekspresyjna, ruchowa, motoryczna – gdy przeważają objawy związane z zaburzeniami mówienia.
 • Afazja głównie impresyjna, czuciowa, sensoryczna – gdy przeważają objawy związane z zaburzeniami rozumienia.
 • Afazja mieszana (czuciowo-ruchowa) – gdy występują objawy zarówno zaburzeń mówienia, jak i rozumienia.
 • Afazja całkowita, totalna, globalna – gdy występuje całkowita lub prawie całkowita niezdolność mówienia i rozumienia.
 • Afazja amnestyczna, nominalna, nominacyjna, anomia – gdy główne problemy polegają na trudnościach z nazywaniem obiektów i odnajdywaniem potrzebnych słów w trakcie konwersacji (objawy te są obecne w każdej afazji, ale mogą występować także oddzielnie, najczęściej jako stan zejściowy po poważniejszych zaburzeniach afatycznych).

Wskazania:

 • udar mózgu o charakterze niedokrwiennym oraz krwotoczne,
 • urazy czaszkowo – mózgowe,
 • choroby degeneracyjne ( zwyrodnieniowe) atakujące ośrodkowy układ nerwowy,
 • zatrucia toksynami,
 • procesy zapalne spowodowane infekcjami bakteryjnymi, wirusowymi, grzybiczymi,
 • autyzm,
 • padaczka.

Przybory do sesji: kubek z wodą, słomka, bańki mydlane, szczoteczka, pędzelek, kartki, farby do malowania,

Chcesz więcej?

Najnowsze artykuły

Ból pleców – przyczyny i przeciwdziałanie

Skurcze mięśni – przyczyny oraz zapobieganie

Z jakim bólem udać się do fizjoterapeuty?