STREFA SENIORA

STREFA SENIORA +65 – w większości krajów rozwiniętych wiek powyżej 65 rok życia. uznawany jest za dolną granicę wieku starszego. Proces starzenia się związany jest z wieloma degeneracyjnymi zmianami dotyczącymi niemal wszystkich struktur i funkcji organizmu człowieka, a także z większym ryzykiem wystąpienia chorób, nawet kilku jednocześnie. Skutkiem takiej sytuacji jest spadek sprawności funkcjonalnej, a w konsekwencji ograniczenie możliwości pełnego uczestniczenia w wielu aspektach życia codziennego, aż do braku zdolności samodzielnego funkcjonowania włącznie. Zmiany zachodzące w starzejącym się organizmie są efektem degeneracji wielu układów i funkcji m.in.

 • układu krążenia
 • układu oddechowego
 • układu mięśniowo-szkieletowego
 • układu nerwowego i narządu zmysłów
 • zmian hormonalnych i metabolicznych

Poza zmianami spowodowanymi procesem starzenia dużym utrudnieniem do programowania leczenia jest występowanie wielu chorób:

 • choroba niedokrwienna serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • udary mózgu
 • zmiany zarostowe tętnic obwodowych
 • cukrzyca typ 2
 • choroby narządu ruchu
 • osteoporoza
 • choroby nowotworowe
 • choroba Parkinsona
 • choroba Alzheimera
 • demencja
 • depresja
 • otyłość
 • niedożywienie
 • infekcje
 • upadki
 • odleżyny

 Zasady treningu dla osób starszych

 1. Przed ćwiczeniami pacjent powinien być zdiagnozowany przez lekarza czy nie ma przeciwwskazań do ćwiczeń
 2. Jeżeli jest taka możliwość, to należy określić sprawność i wydolność fizyczną przed ćwiczeniami
 3. Obciążenie nie może przekraczać 30-50% indywidualnych obciążeń maksymalnych.
 4. Ćwiczenia powinny być proste, polecenia powinny być zrozumiałe, pozycje do ćwiczeń wygodne, komfortowe, bezpieczne
 5. Ćwiczenia nie powinny powodować nadmiernego zmęczenia ( tętno 120/130 uderzeń na minutę)
 6. Ćwiczenia należy przeplatać ćwiczeniami oddechowymi
 7. Nie należy stosować ćwiczeń powodujących wysiłek statyczny z zatrzymaniem oddechu, gdyż może to doprowadzić do powstania rozedmy płuc
 8. Przeciwwskazane są ćwiczenia szybki, intensywne a także trudne koordynacyjnie
 9. Na koniec treningu wskazane są ćwiczenia uspakajające i relaksacyjne
 10. W razie jakichkolwiek dolegliwości występujących podczas ćwiczeń , należy je przerwać i zgłosić lekarzowi.

Wskazania:

 • spadek masy i siły mięśniowej,
 • obniżenie wydolności fizycznej,
 • obniżenie tolerancji ortostatycznej,
 • zmniejszenie pojemności minutowej i objętości wyrzutowej,
 • obniżona pojemność dyfuzyjna płuc,
 • obniżona ilość krwi krążącej,
 • zmiany w stawach i tkankach okołostawowych,
 • spadek odporności,
 • zmniejszona perystaltyka jelit,
 • obniżenie sprawności funkcjonalnej,
 • wzrost poziomu wydalania wapnia
 • inne

Formy aktywności dla osób starszych:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • cwiczenia krążeniowe,
 • cwiczenia czynne,
 • ćwiczenia oporowe,
 • ćwiczenia równoważne,
 • ćwiczenia w wodzie / pływanie,
 • gimnastyka poranna, ogólnorozwojowa – intensywność umiarkowana,
 • ćwiczenia relaksacyjne, rozciągające, uspakajające,
 • gimnastyka rytmiczna,
 • muzykoterapia,
 • nordic walking.

 Przeciwwskazania:

 • występowanie bólu przy ćwiczeniach ( silne nieustępujące dolegliwości),
 • stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych,
 • stany bezpośrednio po zwichnięciach i innych urazach stawowych,
 • stany zapalne żył,
 • stany zapalne po zabiegach operacyjnych,
 • stany gorączkowe,
 • ciśnienie skurczowe powyżej 160 i rozkurczowe powyżej 100,
 • ogólny ciężki stan,
 • stan po tomografi komputerowej z kontrastem,
 • rany niewydolność krążeniowo – oddechowa,
 • choroby przebiegające z utratą świadomości,
 • niezagojone rany.

Przyrządy do sesji : krzesło.

Chcesz więcej?

Najnowsze artykuły

Ból pleców – przyczyny i przeciwdziałanie

Skurcze mięśni – przyczyny oraz zapobieganie

Z jakim bólem udać się do fizjoterapeuty?