Udar mózgu

Udar mózgu – ( łac. insultus cerebri, apoplexia cerebri ) – Zespół objawów klinicznych charakteryzujący się nagłym pojawieniem ogniskowych lub globalnych zaburzeń czynności mózgowia, które jeżeli nie doprowadzą wcześniej do zgonu – utrzymują się dłużej niż 24 godziny i nie mają innej przyczyny niż naczyniowe. Według WHO – udarem nazywamy określeniem ostrych i nieodwracalnych neurologicznych objawów choroby naczyń mózgowych, które powodują przerwanie dopływu krwi do mózgu. Dzielimy je na niedokrwienne (70-85 %) i Krwotoczne (15-20 %).

Czynnikami ryzyka są:

 • wiek,
 • niedrożne tętnice szyjne,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • niedociśnienie tętnicze,
 • miażdżyca ( Chromanie przestankowe ),
 • cukrzyca,
 • choroby serca,
 • palenie papierosów,alkohol, antykoncepcja,
 • czynniki genetyczne,
 • brak aktywności fizycznej.

Klinicznymi objawami udarów są:

 • porażenie połowicze,
 • niedowład połowiczy,
 • niedowład mięśni twarzy,
 • połowicze zaburzenia czucia,
 • zaburzenia połykania (dysphagia),
 • zaburzenia mowy – afazja ( ruchowa, czuciowa, mieszana),
 • zaburzenia poznawcze i czuciowe,
 • niedowidzenie połowicze jednoimienne,
 • zaburzenia postawy ciała, chodu,
 • spastyczność,
 • zmniejszenie aktywności w wykonywaniu czynności życia codziennego,
 • depresje.

W kompleksowej rehabilitacji niezależnie od stanu chorego obowiązują uniwersalne priorytety. Są to: Dążenie do uzyskania maksymalnie możliwej samodzielności chorego w wykonywaniu czynności życia codziennego i lokomocja (samoobsługa, spożywanie posiłków, mycie, ubieranie).

Program usprawniania:

 • wzorzec antyskurczowy,
 • pozycje ułożeniowe zapobiegające powstawaniu przykurczy i odleżyn,
 • pozycje drenażowe,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • opieka urologiczna,
 • ćwiczenia czynne kończyn zdrowych,
 • ćwiczenia bierne kończyn porażonych,
 • ćwiczenia bloczkowe z taśmami do ćwiczeń w łóżku,
 • motywacja pacjenta,
 • masaż,
 • pobudzanie plastyczności mózgu,
 • ćwiczenia czynne, czynne wspomagane, równoważne,
 • ćwiczenia przywracające funkcje i precyzję ruchów ręki,
 • pionizacja, nauka chodu,
 • czynne oporowe,
 • metody reedukacji nerwowo- mięśniowej: metoda prioreceptywnego torowania PNF, Bobath (NDT), Bio-feedback, a także metodę Signe Brunström,
 • fizykoterapia.

Wskazania:

 • stany po udarach mózgu w kilka miesięcy po uzyskaniu sprawności w zakresie samodzielnego poruszania się i samoobsługi oraz w dobrym stanie ogólnym,
 • porażenia wiotkie i spastyczne z pełną samoobsługą i samodzielnym poruszaniem się,
 • choroby nerwów obwodowych: przebyte zapalenia i porażenia nerwów, zapalenia wielonerwowe i splotów nerwowych, nerwobóle,
 • stany po urazach nerwów obwodowych i nie wymagających leczenia chirurgicznego,
 • wszystkie rodzaje ćwiczeń uwzględnione w programie usprawniania.

Przeciwwskazania:

 • niestabilny stan kliniczny neurologiczny i internistyczny,
 • nieleczone nadciśnienie,
 • choroby gorączkowe i zapalne,
 • niewyrównana niewydolność krążeniowa,
 • brak motywacji ze strony pacjenta,
 • choroby przebiegające równolegle z zaburzeniami psychicznymi,
 • choroby psychiczne,
 • choroby układu nerwowego o ostrym przebiegu,
 • przewlekłe choroby układu nerwowego z ograniczoną zdolnością do samodzielnego poruszania się i samoobsługi,
 • stany po przebytych wielokrotnych udarach mózgu,
 • drżączka porażenna, niezborność ruchowa, pląsawica itp.,
 • nerwice z natręctwami i lękami sytuacyjnymi, zaburzenia osobowości, histeria, psychozy,
 • niewydolność nerek.

Przybory: piłka szwajcarskalaska gimnastyczna, kubek, woreczki gimnastyczne, piłka szwajcarska, kula łokciowa, step.
Przyrządy: łóżko, wózek, krzesło, stół.

Chcesz więcej?

Najnowsze artykuły

Ból pleców – przyczyny i przeciwdziałanie

Skurcze mięśni – przyczyny oraz zapobieganie

Z jakim bólem udać się do fizjoterapeuty?